„Kto nie kocha malarstwa, ten obraża prawdę i mądrość”   Filostrat Ateńczyk

   


                                                                              

 

 

 

 

 

 


W
ystawy

        Kontakt

         Linki

 

 

     Każda biblioteka, uniwersytecka w szczególności, oprócz swych działań statutowych pełni też rolę animatora
i mecenasa sztuki. Biblioteka Główna UPH również wpisuje się w pejzaż kulturalny Siedlec i regionu. Współpraca
z instytucjami i organizacjami kulturalnymi umożliwiła w ostatnich latach prezentację w gmachu Biblioteki
m.in. drzeworytów Salvadora Dali i ilustracji Marca Chagalla. Kontynuacją tych działań jest otwarcie w Bibliotece galerii Przestrzeń Sztuk.
    
     Cele galerii to: 

     zaznaczenie miejsca Sztuki w życiu społeczności uniwersyteckiej i jej wpływu na rozwój świadomości artystycznej
     studentów,


     propagowanie idei Sztuki ambitnej i poszukującej,

     stworzenie forum wypowiedzi dla autorów, poprzez organizowanie prezentacji indywidualnych i zbiorowych
     uzupełnionych wydawnictwem towarzyszącym,


     dopełnienia cyklu dydaktycznego studiów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego i innych ośrodków edukacyjnych,


     promocja Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, nawiązywanie współpracy z ośrodkami o preferencjach artystycznych.  

  


oprac. OIN BG UPH